Formulär nyhetsbrev

Hej 

För att göra vårt nyhetsbrev ännu bättre, vill vi lära känna dig som läsare lite och höra vad du tycker.Vi ber dig därför hjälpa oss med att svara på några korta frågor.

Namn
 

Yrke
 

Ålder
 

Ort
 

Vad gillar du bäst med vårt nyhetsbrev
 

Vad saknar du i vårt nyhetsbrev
 

Något annat du vill säga gällande vårt nyhetsbrev
 

 

Tack för din medverkan till ett bättre nyhetsbrev!

Mvh Upool Apoteksbemanning